POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI U REALIZACIJI REFORME LOKALNIH FINANSIJA II (RELOF 2)

Uncategorized

U Pokrajinskoj vladi potpisan Sporazum o saradnji u realizaciji projekta „Reforma lokalnih finansija II u Srbiji“ (RELOF 2), između švajcarskog Državnog sekretarijata za ekonomske poslove, koji zastupa Ambasada Švajcarske u Srbiji, a predstavlja Švajcarska kancelarija za saradnju u Beogradu, i Pokrajinske vlade sa partnerom – Fondom „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

U ime Pokrajinske vlade, Sporazum je potpisala sekretarka za finansije Smiljka Jovanović, a u ime Fonda „Evropski poslovi“ direktor Aleksandar Simurdić.

Projekat finansira Švajcarska Konfederacija, sa tri miliona franaka. Cilj realizacije RELOF-a 2 u Srbiji jeste nastavak jačanja upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou radi unapređenja strateške raspodele javnih sredstava.

U ovoj fazi trajanja Projekta, koji će se sprovoditi do 31. januara 2023. godine, fokus je na unapređivanju sistema nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća ─ praćenjem i kontrolom fiskalnog rizika, te na unapređivanju korporativnog upravljanja i sistema izveštavanja prema osnivačima tih javnih preduzeća i Ministarstvu privrede.

Projekat treba da pruži podršku lokalnim samoupravama u upravljanju rizicima i učincima kroz sveobuhvatnu unutrašnju kontrolu i adekvatno upravljanje javnim finansijama.

U okviru RELOF-a 2 Pokrajinski sekretarijat za finansije koordiniraće aktivnosti u vezi s podrškom javnim preduzećima čiji je osnivač AP Vojvodina. Budući da projekat podrazumeva i izradu novog softvera za izveštavanje u saradnji sa Ministarstvom privrede, koji treba da doprinese efikasnijoj analizi rada javnih preduzeća sa ciljem boljeg upravljanja, predstojeće aktivnosti treba da omoguće blagovremenu i kvalitetnu pripremu svih učesnika, donosilaca odluka i zaposlenih.

Učešćem partnera u ovom projektu – Fonda „Evropski poslovi“ obezbediće se efikasna i koordinarana podrška lokalnim javnim preduzećima, kao i gradovima i opštinama koji su im osnivači.

Fond će imati važnu ulogu u pogledu mobilisanja donosilaca odluka i zaposlenih u organima uprave opština i gradova, kao i lokalnih javnih preduzeća i ustanova sa teritorije AP Vojvodine.

To je posebno značajno kada se uzme u obzir da je jedan od ciljeva RELOF-a 2 povećanje broja jedinica lokalne samouprave obuhvaćenih ovom inicijativom, kao i proširenje delokruga javnih preduzeća, uz primenu unapređenog mehanizma za stručno usavršavanje. Na taj način biće postignuta mnogo bolja saradnja sa republičkim i pokrajinskim institucijama u pogledu upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *