IVANIŠEVIĆ U MATICI SRPSKOJ: RAZVIJATI VERSKI I KULTUROLOŠKI TURIZAM UZ VREDNOVANJE ISTORIJE I BAŠTINE

Kultura

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević posetio je danas Maticu srpsku, najstariju srpsku književnu, kulturnu i naučnu instituciju, i tom prilikom razgovarao sa njenim predsednikom Draganom Stanićem i generalnim sekretarom Milanom Micićem. Sastanak je bio posvećen definisanju pravaca razvoja i unapređenja verskog, kulturološkog, ali i zdravstvenog i ostalih vidova turizma na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretar Ivanišević upoznao je učesnike s potrebom da se naredne godine kreira nov strateški dokument za period od pet ili više godina, koji podrazumeva razvoj turizma u Vojvodini, te pozvao visoke predstavnike ove ugledne institucije na učešće u radnom telu koje će biti formirano tim povodom.

– Potrebno je objediniti sve važne institucije. Ne možemo govoriti o razvoju turizma, a da izostavimo tradiciju i kulturu, jer se upravo kroz tradiciju i govori o turizmu. Kulturno-istorijska baština svakako je važan turistički potencijal. I domaćim i stranim turistima moramo približiti sva bogatstva i resurse koje posedujemo. Akcenat će biti stavljen i na izvesne vidove turizma, tačnije na verski, cikloturizam, zdravstveni i gastroturizam. Potrebno nam je nekoliko osnovnih pravaca koje ćemo intenzivnije razvijati – rekao je Ivanišević, podsetivši da je turističku ponudu neophodno obogatiti brojnim sadržajima kako bi svaki posetilac pronašao sebe i svoje mesto u takvoj celini.

Sekretar je izrazio spremnost da Maticu srpsku uključi u sve aktivnosti i promociju kulturnog, istorijskog i drugih vidova turizma u okviru kojih bi ova značajna institucija imala veliki uticaj na samu vidljivost i autentičnost mikrolokacija i njihovih pojedinačnih turističkih aspekata.

Predsednik Stanić je istakao važnost kulturnog turizma, koji je sve zastupljeniji i značajniji, što će posebno doći do izražaja u okviru manifestacija predviđenih za 2022. godinu, odnosno godinu u kojoj je Novi Sad Evropska prestonica kulture.

Sekretar Ivanišević je predstavnike Matice srpske pozvao i na učešće na digitalnom Sajmu preduzetništva, koji Sekretarijat organizuje u saradnji sa Novosadskim sajmom, a koji će biti održan sredinom aprila, što će biti prilika da Matica predstavi svoj značaj i rad, sa posebnim akcentom na izdavačkoj delatnosti. Biblioteka Matice srpske sadrži više od 3,5 miliona publikacija, Galerija izuzetnu zbirku srpskog likovnog stvaralaštva od 18. do 20. veka, a sam izdavački centar nastavlja tradiciju nekadašnjeg Izdavačkog preduzeća Matice srpske, čije su publikacije u različitim oblastima od izuzetne važnosti i kvaliteta.

Danas je Matica srpska veoma aktivan i relevantan činilac na mnogim poljima i uključena je u više desetina naučnih i razvojnih projekata, i to u okviru Odeljenja za književnost i jezik, Leksikografskog odeljenja, Odeljenja za društvene nauke, Odeljenja za prirodne nauke, Odeljenja za likovne umetnosti, Odeljenja za scenske umetnosti i muziku i Rukopisnog odeljenja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *