MITROVAČKI ACT PROJEKAT “ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG”

Gradske vesti

Svečanošću održanom 14. septembra u beogradskom Aero klubu, obeležen je početak sprovođenja novih projekata partnerskih inicijativa koje finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) kroz projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“.


Odobreni projekti predstavljaju zajedničke inicijative lokalnih udruženja građana i jedinica lokalne samouprave. Cilj projekata je da se kroz zajedničke inicijative građanskih udruženja i lokalnih samouprava stvore novi mehanizmi za veće učešće građana u procesu donošenja odluka, pružanju usluga građanima na lokalu i za povećanje monitoringa rada lokalnih organa vlasti. Učesnicima skupa obratili su se Rihard Koli, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju, Jens Engeli, međunarodni tim lider ACT-a i regionalni direktor Helvetasa i Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa.

Obraćajući se predstavnicima udruženja i lokalnih samouprava Jens Engeli je rekao da je aktivno učešće građana u procesu donošenja odluka na svim nivoima vlasti jedan je od temeljaca demokratskog i inkluzivnog društva. Po njegovim rečima to zahteva otvoren javni sektor voljan da sarađuje sa građanima i građanskim inicijativama, istovremeno pretpostavljajući građane i građanske inicijative koji odgovaraju na zahteve i potrebe, preuzimajući svoju odgovornost. Zbog toga ACT, kazao je Engeli, partnerske inicijative vidi kao jedno od najvažnijih polja intervencije za podršku SDC -a civilnom društvu Srbije.

Projekat ACT sprovodi konzorcijum koji čini švajcarska organizacija Helvetas Swiss Intercoopertaion i udruženje Građanske inicijative iz Beograda.

Jedan od 16 gradova u kojim se realizuje Projekat ACT je i Grad Sremska Mitrovica, stoga su svečanosti u beogradskom Aero klubu prisustvovali Petar Samardžić, zamenik gradonačelnice Sremske Mitrovice i Milan Mirić, u ime projektnog partnera – Udruženja „Regionalne inicijative Srema“.
Mitrovački ACT projekat “ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – platforma za lokalni dijalog” za opšti cilj ima veće učešće predstavnika civilnog društva i javnosti u procedurama donošenja javnih politika i odluka na nivou lokalne zajednice, u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.Projektom se želi postići veća vidljivost i ojačani kapaciteti “zelenih” i ostalih organizacija civilnog društva od interesa
u Sremu za zagovaranje, učešće i monitoring u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u oblasti ekologije i održivog razvoja.

Predviđeno je i formiranje “Zelene mreže Srema” kao zvaničnog socijalnog partnera i zainteresovane strane pri donošenju politika održivog razvoja lokalne zajednice u Sremu, uz uspostavljanje „Zelene odborničke grupe” i mehanizma “zelene stolice” u gradskom parlamentu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *