LOKALNE ZAJEDNICE STVARAJU AKCIJU

Gradske vesti

Povodom realizacije projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, u ponedeljak 18. oktobra u Sremskoj Mitrovici je održan sastanak predstavnika grada sa ekspertom za tehničku saradnju u okviru programa ACT.

Ovom prilikom razgovarano je u mogućnostima dodatnog unapređenja procesa građanskog učešća i transparentnosti u budžetskom procesu kao i o dostupnosti budžetskih dokumenata Grada Sremska Mitrovica na gradskoj web stranici.

Na sastanku je od strane eksperta gđe Milijane Zdravković – Mihajlov konstatovano da Grad Sremska Mitrovica na zavidnom nivou sprovodi proces programskog budžetiranja koji je transparentan i potpuno otvoren za građane. O ovoj temi razgovaralo se u svetlu aktuelne gradske kampanje PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE 2022 – zajedno živimo, planiramo i gradimo!

Grad je spreman da ide i korak dalje i da, pored pripremljenog „Građanskog vodiča kroz budžet grada“, pripremi i „Građanski vodič kroz odluku o završnom računu“ što će dodatno učiniti građane informisanijim o načinu trošenja javnih finansija i realizaciji planiranih projekata. Smatramo da je to logičan potez odgovorne vlasti – izjavio je Petar Samardžić, zamenik gradonačelnice.

Na sastanku su dogovorene tri faze realizacije tehničke pomoći ACT programa: 1) uređivanje posebnog dela internet stranice Grada Sremska Mitrovica koji se odnosi na budžet i budžetska dokumenta; 2) održavanje radionice o značaju objavljivanja budžetskih dokumenata i javnih rasprava na internet stranici grada; 3) Izrada Građanskog vodiča kroz odluku o završnom računu budžeta grada.

Sastanak je održan i u svetlu manifestacije „Evropska nedelja lokalne demokratije“ – inicijativa koju koordinira Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Ovaj događaj posebno je usmeren na lokalne i regionalne vlasti (lokalne zajednice, gradove, opštine, pokrajine, regije). Cilj je promocija i podsticanje demokratskog sudelovanja na lokalnom nivou kroz javne inicijative koje uključuju građane. Ove godine tematski program ima upravo aktivizam lokalne zajednice u okviru tema životne sredine: “Zaštita prirode: Lokalne zajednice stvaraju akciju”.

Sastanku su prisustvovali zamenik gradonačelnice Petar Samardžić, sekretar Skupštine grada Miloš Mišković i član Kancelarije za LER Mirka Gmizić. Ispred partnerske organizacije „Regionalne inicijative Srema“, prisustvovali su Zoran Radaković, Tomislav Janković, i Milan Mirić.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *