ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG

Gradske vesti

Rezultati jedne od aktivnosti u okviru projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, prezentovani su na ZOOM sastanku projektnog tima i predatavnika civilnog sektora.

U pitanju je bila prezentacija rezultata Analize postojećih aktivnosti civilnog sektora u Sremu, saradnja sa jedinicama lokalne samouprave (JLS) i aktuelni mehanizmi donošenja lokalnih politika od značaja za zaštitu žibotne sredine i održivi razvoj. Sastanku su prisustvovali organizacije civilnog društva (OCD) u Sremu i predstavnici lokalnog parlamenta Grada Sremska Mitrovica kao i članovi projektnog tima. Prezentaciju je održao izabrani konsultant-ekspert.

Cilj analize je da se kroz prikupljanje i obradu podataka na određenom uzorku dobije opšta slika o postojećim trendovima i potrebama na lokalnom ali i na regionalnom nivou. Analiza je sprovedena sledećom metodologijom:
-Izrada upitnika i anketiranje rukovodilaca Grada Sremska Mitrovica i odbornika, anketiranje organizacija civilnog društva i anketiranje građana;
-Analiza informacije o postignutim rezultatima, aktuelnim inicijativama i održivosti rada organizacija civilnog društva;
-Utvrđivanje kakva je vidljivost i saradnja organizacija civilnog društva sa gradskim rukovodstvom i gradskom upravom Sremska Mitrovica;
-Utvrđivanje u kojoj meri je uključenost građana i organizacije civilnog društva prilikom donošenja odluka na lokalnom nivou, zatim koji je nivo njihove edukovanosti i stručnosti, itd.

Pripremljen je zaključak i preporuke za naredne korake u cilju bolje vidljivosti i jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva kao strane u javnom dijalogu sa lokalnom samoupravom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *