Tek jedan od 10 građana daje prednost šalteru nad eUpravom

Društvo

Skoro dve trećine odnosno 58 odsto građana Srbije koji su probali da neku administrativnu proceduru završe putem interneta uvidelo je da je to lakši način dok bi se tek 9 odsto vratilo na šalter institucije. Nedovoljna informisanost ključna je prepreka da i ostali uvide prednosti elektronskih usluga o čemu govori podatak istraživanja NALED-a da i dalje šest od 10 građana nema nalog na portalu eUprava, a skoro 60 odsto nikada do sada nije elektronskim putem tražilo neki dokument, dozvolu ili rešenje.
Kako su šalteri gradova i opština prvo mesto susreta građana s administracijom, NALED je uz podršku
Evropske unije pokrenuo izradu Lokalnog indeksa e-uprave (LEI), inovativnog alata koji će u realnom
vremenu pratiti napredak digitalizacije na lokalu. Prvi korak ka tom cilju biće veliko merenje obima, vrsta i
kvaliteta elektronskih usluga lokalnih samouprava koje počinje danas i trajaće do 31. marta.
Tehnička opremljenost, ljudski resursi, zastupljenost i kvalitet elektronskih usluga, kao i edukacija i
uključivanje građana u rad lokalnih samouprava putem digitalnih tehnologija su četiri ključne grupe
pokazatelja koje će LEI meriti u gradovima i opštinama.

– Izradom LEI indeksa želimo da podstaknemo modernizaciju javne uprave i motivišemo građane da se
uključe u ovaj proces. Kroz upitnike koje danas šaljemo lokalnim samoupravama želimo da iz prve ruke
saznamo, između ostalog, koliko su stari računari koje koriste, da li njihove usluge možemo da platimo
onlajn ili koliko uopšte sredstava gradovi i opštine izdvajaju za razvoj eUprave. Takođe, pratićemo i nivo
obučenosti službenika za pružanje eUsluga, ali i informatičku pismenost građana – izjavila je Ana Ilić,
direktorka Odeljenja za dobru upravu u NALED-u i ovom prilikom pozvala gradske i opštinske uprave da
učešćem u istraživanju doprinesu podizanju svesti o važnosti digitalizacije i daljim reformama u ovoj
oblasti.

Proizvod svega biće grafički prikaz rezultata i to putem interaktivne mape Srbije koja će biti dostupna na
sajtu www.lei.rs. Uz samo jedan klik, javnost će u svakom trenutku imati uvid u stepen razvijenosti
elektronske uprave za svaku lokalnu samoupravu ponaosob.

– Građani će dobiti mogućnost da i sami ocene kvalitet elektronskih usluga i daju predloge za njihovo
unapređenje. Cilj nam je da osnažimo lokalno stanovništvo u reformskim procesima tako da i po okončanju našeg projekta budu spremni da prate i oblikuju eUpravu u svojoj sredini. Verujemo i da će ovakvo rangiranje podstaći lokalne administracije da unaprede usluge i poprave plasman na LEI indeksu – dodaje Ilić.

Za gradove i opštine u kojima je potrebno dodatno raditi na unapređenju kapaciteta i popularizaciji eUsluga biće organizovane obuke u oblastima elektronske uprave, zaštite podataka o ličnosti i informacione bezbednosti, a u planu je i priprema vodiča sa najboljim praksama.

Izradu LEI indeksa podržalo je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a pored lokalnih
samouprava, u istraživanju učestvuju i Republički zavod za statistiku, Regulatorna agencija za elektronske
komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Kancelarija za IT i eUpravu i Republički geodetski zavod.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *