RASTE UTICAJ GRAĐANA NA LOKALNE POLITIKE

Društvo

Organizacije civilnog društva, kroz različite inicijative, daju značajan doprinos poboljšanju lokalnih politika u oblasti zaštite životne sredine, socijalnih pitanja na lokalnom nivou, kao i unapređenjupoložaja mladih, istaknuto je na Završnoj konferenciji programa podrške javnom zagovaranju u zajednici „Istraži – Osnaži”. Program sprovodi Trag fondacija uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, s ciljem unapređenja znanja građana i njihovog motivisanja da se aktivno uključe u praćenje politika na lokalnom nivou, kako bi se osnažili da iniciraju potrebne dopune i izmene zakona i takopoboljšaju život u svojim zajednicama.

U uvodnom delu konferencije učesnicima se obratio Tomas Rajt, šef programskog Fonda za dobru upravu Britanske ambasade, koji je poručio: „Fond za dobru upravu je u okviru ovog programa do sada podržao organizacije sa ukupnim iznosom od 120.000 britanskih funti. Cilj njihovih projekata bio je da pokažu kako dobro upravljanje treba da izgleda: efikasno, uspešno, inkluzivno i sa pozitivnim ishodima za sve građane i građanke. Da bi se taj cilj ostvario, veoma je važno osnažiti organizacije i građane da se uključuju u donošenje javnih politika”. 

Biljana Dakić Đorđević, izvršna direktorka Trag fondacije, ukazala je na značaj građanskog aktivizma. „U okviru programa javnih politika, Trag fondacija kontinuirano podržava organizacije civilnog društva, udruženja građana, mreže organizacija, fondacije i zadužbine da budu angažovani zagovarači promena u svojim lokalnim zajednicama. Kroz 16 inicijativa iz 11 gradova i opština podržanih u okviru programa „Istraži – Osnaži”, iskazana je spremnost udruženja građana da se, utičući na lokalne politike, suočavaju sa ključnim izazovima u svom okruženju”.

Tokom konferencije održan je panel na temu: „Saradnja sa donosiocima odluka – uspesi i izazovi”,na kome su predstavnici državnih institucija i lokalnih samouprava s jedne strane, i predstavnici građanskih inicijativa i organizacija s druge strane, imali priliku da razmene mišljenja i ideje o unapređenju kvaliteta života u lokalnim zajednicama.

Nakon predstavljanja rezultata programa, učesnici konferencije su nastavili rad u tematskim grupama. Kad je reč o politikama zaštite životne sredine, zaključeno je daorganizacije civilnog društva koje su godinama aktivne u ovoj oblasti daju najbolje i najadekvatnije predloge za unapređenje lokalnih politika, u cilju obezbeđivanja čistog vazduha, dostupnosti vode, stvaranja zelenih gradova. Kako su lokalne socijalne politike usmerene na osetljive kategorije društva kao što su deca, mladi, žene, osobe sa invaliditetom, veoma je važno kontinuirano predlagati mere za podizanje nivoa kvaliteta njihovog života. U oblasti omladinskih politika, pored mera zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, potrebno je raditi i na poboljšanju njihovog položaja u zajednici. Organizacije civilnog društva koje vode mladi imaju značajan potencijal i predstavljaju snažan resurs za uticaj na lokalne omladinske politike.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.