MIROVIĆ: VOJVODINA PRIVUKLA 130 MILIONA EVRA IZ EVROPSKIH FONDOVA OD 2014. GODINE

Ekonomija

– Vojvodina je privukla 130 miliona evra iz evropskih fondova od 2014. godine čime je realizovano 869 projekata, od kojih su 89 realizovale jedinice lokalne samouprave – izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović na predstavljanju Pregleda stanja i mera podrške jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini u cilju efikasnijeg privlačenja sredstava putem eksternih izvora finansiranja, koji je sačinio Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Kako bi se iz evropskih fondova privlačila još značajnija sredstva, Mirović je istakao da je na inicijativu Pokrajinske vlade Fond napravio analizu toga na koji način da im se pomogne kako bi u tehničkom, programskom i finansijskom smislu uspele da privuku dodatna finansijska sredstva u predstojećem budžetskom periodu, koji će biti završen 2027. godine.

Predsednik je dodao da postoje i bolji primeri nego što su manje razvijene opštine. To je Univerzitet u Novom Sadu, koji je kroz programe „Antares“, „Erazmus“ i „Erazmus plus“ obezbedio znatna sredstva i realizovao brojne projekte, među kojima je i „Biosens“, koji predstavlja razvojnu polugu za čitavu našu zemlju u budućnosti.

– Zahtev Pokrajinske vlade je bio da utvrdimo slabe tačke, da preduzmemo adekvatne mere i da pomognemo svima onima koji mogu i žele da konkurišu za evropska sredstva, da ona budu veća nego što su bila u proteklom periodu – kazao je Mirović i naveo da je cilj da svi zajedno možemo da pokažemo koji su to konkretni projekti i rezultati, i kakvu će korist građani imati od sredstava koja dobijamo iz Evropske unije.

Direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić kazao je da ovaj dokument predstavlja važan alat za utvrđivanje trenutnog stanja, izazova, kapaciteta, ali i potencijala 45 jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine kada je reč o apsorpcionim potencijalima i eksternim izvorima finansiranja.

– Dva su momenta koja determinišu ovaj dokument. Prvi je početak novog višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije za period od 2021. do 2027. godine, a drugi je razvoj planskih dokumenata AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave – rekao je Simurdić.

On je dodao da će devet mera podrške, koje dokument predviđa, za rezultat imati jačanje znanja i kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama na polju projektnog menadžmenta, strateškog planiranja i kreiranja adekvatnih projektnih predloga, koji će u perspektivi naći izvore u različitim okvirima – bespovratnim ili kreditnim linijama odnosno linijama tehničke podrške.

Predstavljanje dokumenta održano je u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu u prisustvu članova Pokrajinske vlade, predstavnika lokalnih samouprava, međunarodnih finansijskih institucija i organizacija, pokrajinskih institucija i regionalnih razvojnih agencija.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *