U MITROVAČKOJ BOLNICI SPROVODE SE SAVREMENE METODE HIRUŠKOG LEČENJA MALIGNIH BOLESTI

Gradske vesti

Mesec mart je mesec borbe protiv malignih bolesti, koji se sa jednakom pažnjom obeležava svuda u svetu. Podaci govore da tokom života, jedan od pet muškaraca i jedna od šest žena će oboleti od raka, a jedan od osam muškaraca i jedna od jedanaest žena će umreti od nekog oblika maligne bolesti. 

U Gradu Sremska Mitrovica, ovaj važan mesec biće obeležen različitim aktivnostima, a na temu hiruškog lečenja malignih bolesti koje se sprovodi u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, razgovarali smo sa dr Dejanom Savićem, načelnikom Službe opšte hirurgije mitrovačke bolnice. Savić je tom prilikom istakao da je hirurgija najvažniji način lečenja karcinoma i da se može primeniti kod svih vrsta malignih tumora. 

“Operacija pruža veliku šansu da se kod mnogih vrsta potpuno ukloni i izleči karcinom, jer napredak u hirurškoj tehnici dozvoljava hirurzima da uspešno operišu veliki broj pacijenata koji boluju od malignih bolesti sa dobrim rezultatima. Takođe omogućava da se odredi vrsta tumora, kao i njegova rasprostranjenost”, rekao je Savić i dodao da nekad, kada je preduzimanje operacije suviše rizično, hemioterapija i/ili radioterapija, koje smanjuju veličinu tumora, mogu prethoditi operaciji.

“Palijativno lečenje se koristi da poboljša komfor pacijenta i to kada je tumor veliki, zahvatio je kožu, stvorila se velika rana na koži, te postoji opasnost od krvarenja ili infekcije”, rekao je Savić.

On je istakao i to da je pre svega važno da se tumor otkrije na vreme, jer rano otkrivanje bolesti kod naizgled zdrave osobe, omogućuje i hirurzima da uspešno obave operaciju i preduzmu sve raspoložive metode lečenja kako bi pacijent došao do potpunog izlečenja.

Na pitanje kojom dijagnostikom se malignitet može pouzdano otkriti, Savić je rekao da postoje različite dijagnostičke procedure i da one zavise od lokalizacije bolesti. 

“Najčešće dijagnostičke procedure su  ispitivanje uzorka krvi, među koje spadaju biohemijske analize i ispitivanje tumor markera i radiološke dijagnostičke procedure, kao što su: ultrazvuk, rendgenski snimak, scintigrafija, skener, magnetna rezonanca, PET sken. Klasične dijagnostičke metode su one metode pregleda koje se zasnivaju na klasičnom rentgenskom snimanju pojedinih struktura u organizmu (sa ili bez kontrastnih sredstava) ili metode koje koriste savitljive optičke uređaje i vidljivu svetlost za direktno gledanje šupljih organa ili telesnih šupljina da bi se otkrile promene na njima (endoskopske metode)”,rekao je Savić.

Istakavši da se klasično rentgensko snimanje u dijagnostici malignih bolesti  koristi kao polazna tačka u otkrivanju tumora pluća i sredogrudja, kao i za otkrivanje sekundarnih tumorskih tvorevina u plućima, koje potiču od drugih tumora (metastaza), Savić je rekao i da je kod nas još uvek veoma rasprostranjeno klasično rentgensko snimanje kostiju i da ono predstavlja polaznu tačku u otkrivanju primarnih tumora kostiju i hrskavica i metastatskih promena na kostima, koje potiču od drugih tumora.  kao što su tumor dojke, prostate i štitaste žlezde. Takođe, rentgensko snimanje i posmatranje (radiografija i radioskopija) organa za varenje uz pomoć barijumskog mleka ili paste kao kontrastnog sredstva, predstavlja polazno ispitivanje kod bolesti jednjaka, želuca, tankog i debelog creva.

Kada je reč o endoskopskim metodama, one podrazumevaju upotrebu savitljivih optičkih uređaja pomoću kojih se direktno gleda unutrašnjost jednjaka, želuca i creva, dušnika i dušnica, izgled njihove sluznice i utvrđuje eventualno postojanje izraštaja, sušenja, grizlica ili drugih promena na njima. 

“Ove metode su veoma rasprostranjene i koriste se zajedno sa prethodno opisanim, kao i novim u dijagnostici raznih bolesti organa za varenje i disanje. Treba pomenuti i kontrastna snimanja bubrega, mokraćnih puteva, mokraćne bešike i krvnih sudova”, rekao je Savić, dodajući da savremenim dijagnostičkim metodama, kao što su: ultrazvuk, kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca i pozitronske emisione tomografije, raspolažemo tek u poslednjih tridesetak godina.

Takođe, još jedna dijagnostička procedura koja se obavlja u Opštoj bolnici je i mamografija. “Iako po tehnici pripada klasičnim metodama pregleda, jer koristi klasičan rentgenski aparat i rentgen filmove, ova metoda apsolutno predstavlja stvar današnjice. To je posebna vrsta rentgenskog snimanja koje se koristi za dobijanje detaljnih slika dojki”, rekao je doktor Savić. On je dodao da je osnovni zadatak ove vrste pregleda  rano otkrivanje zloćudnih tumora dojke, od čega najviše zavisi i uspeh lečenja, kao i to da je osnovna podela mamografije na skrining i dijagnostičku.

Skrining mamografija predstavlja snimanje dojki kod žena koje ne osećaju nikakve simptome bolesti, sa ciljem da se eventualno prisustvo zloćudnog tumora otkrije u najranijoj fazi, dok se dijagnostička mamografija radi kada već postoje neki znaci bolesti. 

Od dijagnostičkih procedura u mitrovačkoj bolnci radi se još  i ultrazvuk, koji predstavlja relativno jeftinaui brzu dijagnostičku metodu, ali to ne umanjuje njegovu važnost za nezavisno ispitivanje velikog broja organa i patoloških stanja na njima, bez upotrebe rentgenskog zračenja. 

U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica obavljaju se i endoskopske procedure, (gezofagogastroskopija, kolonoskopija, bronhoskopija), kao i  patohistološka dijagnostika- mikroskopski pregled uzorka tkiva, a od operativnih metoda koje hirurzi  koriste u mitrovačkoj bolnici bolnici za uklanjanje malignih tumora, Savić je, pored standarnih, izdvojio laparoskopsku hirurgiju.

Objašnjavajući da laparoskopska hirurgija podrazumeva izvođenje operacije pomoću specijalne kamere i instrumenata koji se u trbušnu duplju uvode kroz male otvore (5 do 12 milimetara), pri čemu se tok operacije posmatra na ekranu, savić je rekao da je cilj laparoskopske hirurgije maksimalna redukcija hirurške traume, kako bi bolesnici imali što manje bolova i neugodnosti posle operacije i da bi se što pre oporavili i vratili uobičajenim aktivnostima. 

Na pitanje gde se mitrovačka hirurgija danas nalazi po pitanju primene savremenog operativnog lečenja i koji procenat uspešnosti možemo beležiti i od čega on zavisi, Savić je rekao da se u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica primenjuje savremeni operativni način lečenja. “U našoj ustanovi  izvodi se veliki broj laparoskopskih operacija  i mislim da, uz dobru edukaciju i, naravno, uz obnavljanje opreme, ove operacije će se zasigurno odrađivati kvalitetno i dalje kao i do sada. Potrebno je još dosta toga uraditi na unapređenju rada, kako usavršavanja naših lekara tako i nabavke potrebne i najsavremenije opreme a sve za dobrobit građana, korisnika medicinskih usluga”, rekao je Savić.

On je dodao da je misija zaposlenih u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica praćenje svetskih trendova i što veća upotreba minimalno invazivne hirurgije, kakve mogućnosti pruža primena laparoskopije, jer je ta metoda svuda u svetu prihvaćena kao minimalno invanzivna hirurška procedura i ima višestruke prednosti za pacijente.

Takođe je rekao da postoji konstantna potreba da se veštine hirurga unapređuju i usavršavaju, a stečena znanja primenjuju, jer je to od izuzetnog značaja za moderan pristup hirurgiji. 

“Posebno nam  je bitan značaj timskog rada jer samo kao jedinstvena funkcionalna celina možemo uspešno lečiti pacijente”, rekao je Savić i zaključio da Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspolaže modernom opremom neophodnom za uspostavljanje najsavremenijih procedura iz oblasti hirurgije, ali i da očekuje da će se ista postepeno obnavljati kako bi se novi trendovi u hirurgiji mogli ispratiti. 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *