LOКALNO КOORDINACIONO TELO ZA ZAŠTITU DECE I UČENIКA OD NASILJA

Gradske vesti

Na osnovu inicijative Pokrajinskog sekretarijata za međunarodni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Grad Sremska Mitrovica formirala je Lokalno koordinaciono telo za zaštitu dece i učenika od nasilja.

S obzirom na kompleksnost procesa sprečavanja nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i zaštite dece , bilo je neophodno uspostaviti dobru saradnju između stručnjaka iz svih oblasti koji rade sa decom, te su članovi koordinacionog tela predstavnici obrazovno-vaspitnih ustanova, zdravstvene ustanove, ustanove socijalne zaštite, policije, tužilaštva, medija i jedinice lokalne samouprave.

Osnovne smernice u radu koordinacionog tela su sadržane u Lokalnom međusektorskom protokolu o prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, koji su usaglasili i potpisali predstavnici, svih prethodno pomenutih, ustanova i institucija. Protokol treba da doprinese osiguravanju potrebnih uslova za rad svih relevantnih aktera koji će prevenirati i sprovoditi proces zaštite dece od nasilja.

Iz prethodno navedenog jasno proizilazi da je primarni zadatak koordinacionog tela da podstiče i podržava intersektorsku saradnju u oblasti prevencije i zaštite dece od nasilja, ali isto tako i da obezbedi da svi preduzeti postupci i odluke budu u najboljem interesu deteta, da postoji brz i koordinisan postupak koji štiti decu od daljeg zanemarivanja i obezbeđuje odgovarajuću pomoć, jer nikakvo nasilje nad decom nije opravdano i kao takvo mora biti sprečeno i sankcionisano na odgovarajući način.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *