NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SA KORISNICIMA RADI ELEKTRONSKIM PUTEM

Gradske vesti

Uzimajući u obzir da je 17.marta u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje privremeno obustavljen neposredan rad sa strankama, zbog trenutne situacije u Republici Srbiji, uzrokovane širenjem virusa COVID-19, a u cilju iznalaženja mogućnosti za najefikasnije ostvarivanje kontinuiteta u procesu rada, iz NSZ obaveštavaju o načinima komunikacije sa strankama.

Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti podneti elektronskim putem.

Dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji, sprovodiće se elektronskim putem, kao i podnošenje zahteva/prijava po raspisanim javnim pozivima/konkursima.

Detaljne informacije i obrasci dostupni su na internet portalu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs. Svi potrebni obrasci, koje je neophodno dostaviti Nacionalnoj službi, nalaze se na sajtu Nacionalne službe, opcija Dokumenti, potom opcija Obrasci. Pribavljanje i dopuna dokumentacije sa klijentima razmenjivaće se elektronskim putem.

Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja kao i onima koji su već podneli zahtev za učešće u navedenom programu dostaviće se elektronskim putem Prezentacija Obuke „Put do uspešnog preduzetnika“.

Poslodavcima kod kojih će, usled vanrednog stanja, doći do prekida realizacije programa, prekid će se tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza, do završetka nastalih okolnosti.

Kontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne iformacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ i na ulaznim vratima svake filijale. O svim promenama režima rada sa strankama, korisnici će blagovremeno biti informisani.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *