SVETSKI DAN ROMA – POKAŽITE SOLIDARNOST

Zabava

Danas se, po 29. put zaredom obeležava 8. april, Međunarodni dan Roma.

Međunarodni dan Roma ustanovljen je 1990. godine sa ciljem da se pažnja javnosti fokusira na položaj pripadnika romske nacionalne manjine, a državni organi podstaknu na energičnije rešavanje problema koji otežavaju ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava Roma.

U želji da se ta prava unaprede, u Srbiji su u proteklom periodu pomaci učinjeni na zakonodavnom, institucionalnom i obrazovnom planu. Ti pomaci, međutim, neće značajnije promeniti položaj Roma, ako ponašanjem njihovih sugrađana i dalje budu upravljale predrasude, a ne ratio i objektivne mogućnosti sa kojima raspolažemo. Socijalna distanca ne govori samo o prisustvu predrasuda i otežanoj integraciji Roma, nego i o veoma suženom prostoru za ostvarivanje jednakosti i temeljnih ljudskih prava.

Svestan položaja pripadnika romske manjine, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman poziva građane da preispitaju svoje ponašanje i pokažu još više solidarnosti prema svojim sugrađanima Romima. Pokrajinski ombudsman, takođe, poziva i pripadnike romske zajednice, kao i nevladine organizacije koje se bave unapređenjem položaja Roma, da mu se obrate uvek kada smatraju da su, zbog postupanja organa uprave, onemogućeni u ostvarivanju svojih ustavom zagarantovanih prava i sloboda.

Problemi Roma moraju, po mišljenju Pokrajinskog ombudsmana, postati predmet koncentrisane aktivnosti državnih organa svakog, a ne samo jednog dana u godini. Strategije i akcioni planovi, doneti u cilju poboljšanja njihovog položaja, dobijaju na važnosti samo ako se dosledno primenjuju. U suprotnom ti dokumenti nemaju nikakvog smisla i predstavljaju, ne samo neodgovorno rasipanje reusrsa, nego i poigravanje sa očekivanjima pripadnika romske manjine. Aktuelna pitanja moraju se i u narednom periodu rešavati zajednički, sa čvrstim uverenjem da bez saradnje i izgradnje međusobnog poverenja nema napretka.

Osnovan u cilju efikasne zaštite ljudskih prava, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman poziva sve nadležne institucije da u kontinuitetu nastave da čine napore kako bi se pripadnici romske manjine još značajnije pomerili unapred i zajedno sa ostalim članovima društva uživali prava i slobode koje im po Ustavu pripadaju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *