SREMSKOJ MITROVICI 10,8 MILIONA DINARA ZA NASTAVAK RADOVA NA OBNOVI KONAKA MANASTIRA MALA REMETA

Društvo

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje nakon revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja Završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2021. godinu, navedeno je u informaciji koja je nedavno usvojena na sednici Pokrajinske vlade. Ovo je četvrta godina zaredom da DRI daje pozitivnu ocenu završnog računa budžeta AP Vojvodine.

Pokrajinska vlada utvrdila je na poslednjoj sednici i predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2021. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu. Predlog odluke upućuje se Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i usvajanje.

Pokrajinski budžet za 2021. godinu planiran je u obimu od 83,24 milijarde dinara, a ostvaren je u visini od 84,65 milijardi, odnosno 1,4 milijardi više od projektovanog, što je jasna potvrda visokog stepena odgovornosti i objektivnosti prilikom planiranja.

Nešto veće ostvarenje budžeta pre svega je rezultat plaćanja poreskih obaveza za koje je u vreme pandemije 2020. godine omogućeno odlaganje u skladu sa merama Vlade Republike Srbije. Efekti odloženog plaćanja, ali i dobri pokazatelji zaposlenosti i profitabilnosti privrede, vidljivi su iz ostvarenja poreskih prihoda – ustupljeni prihodi u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 22,5 milijardi dinara, što u odnosu na 20,3 milijarde, koliko je planirano, čini 10,9 odsto više.

Rashodi i izdaci budžeta su izvršeni u iznosu od 75,63 milijarde dinara, što je više od 90 odsto ukupno planiranih sredstava. Među javnim politikama za koje su predviđena sredstva, a nisu izvršena tokom 2021. godine, uglavnom su značajniji kapitalni projekti koji se po svojoj prirodi realizuju u dužem periodu od jedne budžetske godine.

Ukupno stanje javnog duga na kraju 2021. godine iznosi 5,25 milijardi dinara, što je 7,59 odsto u odnosu na ostvarene tekuće prihode. Ovo je i u apsolutnom i u relativnom merenju najniži nivo javnog duga od 2016. godine.

Ostvareni rezultat po završnom računu za 2021. godinu jeste suficit od gotovo 4,9 milijardi dinara, a planiran je budžetski deficit od 3,7 milijardi dinara.

Na sednici je donet i zaključak da se iz robnih rezervi AP Vojvodine uputi jednokratna pomoć u namirnicama i sredstvima za higijenu socijalno ugroženom stanovništvu na teritoriji Pokrajine, kao i izbeglim licima iz Ukrajine.

Pomoć će biti distribuirana u saradnji sa Crvenim krstom Vojvodine, i to 12.500 paketa prehrambenih proizvoda i sredstava za higijenu za socijalno ugroženo stanovništvo, i 1.000 paketa za izbeglice iz Ukrajine i druge nepredviđene situacije. Ukupna vrednost pomoći iznosi 30,3 miliona dinara.

Pokrajinska vlada donela je i rešenje da se Gradu Sremskoj Mitrovici usmeri 10,8 miliona dinara za nastavak radova na obnovi konaka manastira Mala Remeta na Fruškoj gori. U drugoj fazi obnove predviđeno je uređenje enterijera, zamena stolarije, izrada podova, molersko-farbarski radovi i zamena elektroinstalacija.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *