PORUKA ZA SVETSKI DAN VODA: PODZEMNE VODE – NEVIDLJIVO UČINITI VIDLJIVIM

Gradske vesti

U celom svetu 22. mart se obeležava kao Međunarodni dan voda, a ovogodišnji sloga je „Podzemne vode – nevidljivo učiniti vidljivim“.

Podzemne vode su vitalni resurs koji obezbeđuje skoro polovinu sve vode za piće širom sveta, oko 40 odsto vode za navodnjavanje poljoprivrede i oko trećinu vode potrebne za industriju. Istovremeno, održava ekosisteme, osnovni tok reka i sprečava sleganje zemljišta i prodor morske vode. Dovođenjem u centar pažnje ovog nevidljivog resursa, povećala bi se svest o važnosti brige o našim podzemnim vodama.

Kada je reč o poreklu vode za vodosnabdevanje Sremske Mitrovice, ona dolazi iz plitkih podzemnih voda. Te vode se na našem području zahvataju sa dva izvorišta – „Kurjakovac“ kod Martinaca i „Staro izvorište“ u Sremskoj Mitrovici. Reč je o podzemnoj vodi iz aluvijalne ravni reke Save koja se zahvata pomoću subarteskih bunara sa dubine od 40 do 60 metara, iz drugog vodonosnog sloja debljine od tri do šest metara. Na „Kurjakovcu“ postoji 10, a u Sremskoj Mitrovici četiri subarteska bunara ukupnog kapaciteta 660 litara u sekundi. Izdašnost svakog bunara je od 40 do 50 litara u sekundi.  Na lokalnim izvorištimavoda se zahvata sa dubine od 80 do 100 metara. U sistem vodosnabdevanja uključeni su i prirodn i izvori – kaptaže (u blizini Ležimira, Divoša i Čalme), sa ciljem da se obezbede dovoljne količine vode, koje su limitirane izdašnošću bunara na pojedinim lokacijama.

Sva izvorišta su adekvatno zaštićena u skladu sa Pravilnikom o određivanju i održavanju zona sanitarne zaštite. U cilju zaštite podzemnih voda od namernog ili slučajnog zagađenja koje bi moglo trajno uticati na zdravstvenu ispravnost i izdašnost izvorišta određuju se zone i pojasevi sanitarne zaštite. Ustanovljene su tri zone koje obuhvataju površine oko bunara, kaptaža, rezervoara, crpnih stanica i drugih objekata vodosnabdevanja kojima se sprečava prodor raznih nečistoća koje mogu da ugroze kvalitet podzemnih voda. Objekti koji su u funkciji vodosnabdevanja su ograđeni, osvetljeni i obeleženi. Stvoreni su takvi uslovi da na tim lokacijama nije moguće odlaganje smeća, hemijsko tretiranje zemljišta, izgradnja objekata i druge aktivnosti koje bi mogle na bilo koji način da ugroze kvalitet vode.

Kvalitet podzemne vode je veoma dobar u hemijskom i bakteriološkom smislu. Zahvaljujući povoljnim hidrogeološkim karakteristikama voda je dobro zaštićena od negativnih spoljnih uticaja. Nakon tehnološkog tretmana prerade vode, ona je zdravstveno ispravna i potpuno bezbedna za upotrebu.

Dovoljne količine podzemne vode, kao i njen solidan kvalitet, glavne su odlike vodovodnog sistema Sremske Mitrovice. Relativno povoljne hidrogeološke karakteristike u užoj, ali i široj okolini Sremske Mitrovice obezbeđuju mogućnost proširenja sadašnjih kapaciteta vodovoda, što je svakako još jedna povoljna okolnost za kvalitet vodosnabdevanja grada za duži vremenski period.

Podzemne vode su nevidljive, ali je njihov uticaj svuda vidljiv. To je skriveno blago koje obogaćuje naše živote. Podzemne vode mogu biti van vidokruga, ali ne smeju biti van uma,zaključuju stručnjaci u ovoj oblasti.

Inače, JKP Vodovod Sremska Mitrovica kroz javni i lokalne sisteme, vodom snabdeva oko 80.000 stanovnika. Prosečna dnevna potrošnja je od 250 do 300 litara u sekudni, dok u letnjim špicevima ona premašuje 400 litara u sekundi. Pritisak na izlazu iz Potisne crpne stanice je optimalan i iznosi 3,7 bara. Na distributivnu mrežu ukupne dužine blizu 400 km priključeno je nešto preko 31.000 potrošača.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *